ICT

Schoolbeheersysteem

systeem

De integratie van informatie- en communicatietechnologie Ict systeembeheer heeft het mogelijk gemaakt gebruik te maken van talrijke mogelijkheden, zoals de volgende:

* Een snellere leerervaring voor studenten* Onmiddellijke terugvinding van informatie* Doeltreffend les-/leermateriaal* Tevredenheid en succes van de studenten* Verbetering van het geheugenvermogen van de studenten* Kenmerken van een doeltreffend beheersysteem voor klaslokalen/scholen* Een veilige leeromgeving* Een kosteneffectieve oplossing die de veiligheid van de gegevens waarborgt* De specifieke behoeften en doelstellingen van de instelling

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de integratie van informatie- en communicatietechnologie gunstig is voor het algehele leerproces van een school of instelling. Met het snelle tempo waarin de technologie tegenwoordig wordt ontwikkeld, neemt echter ook de bezorgdheid voor de scholen en instellingen toe.

Om aan deze uitdaging het hoofd te bieden en dienovereenkomstig te reageren, is in de scholen een reeks beleidsmaatregelen ingevoerd om aan de eisen van de hedendaagse leerlingen tegemoet te komen. Een van de beleidsmaatregelen die door de regering in India zijn ingevoerd, is de vorming van het schoolbeheersysteem.

Het schoolbeheersysteem wordt beheerd en bestuurd door de Tier I Codec SMeeks, die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, uppen, implementeren en onderhouden van verschillende onderdelen van de schoolsoftware. Deze TOCS zijn de software die de schoolinformatie beheert die door de software aan de betrokkene moet worden doorgegeven. Enkele van de softwarefuncties die door de schoolsoftware worden beheerd, zijn de volgende:

* creatie van studentenPortaal* creatie van leermanagementsysteem* implementatie van leerlingvolgsysteem* creatie van schoolkalender* creatie van schoolrooster* analyse van gegevens, opstellen van rapporten* communicatie, contact en bijhouden van dossiers over vorderingen van leerlingen* evaluatie van prestaties van leerlingen op basis van resultaten van gestandaardiseerde toetsen* opstellen van rapport op basis van uitgevoerde evaluatieronde* rapport over overheidsstatistieken

Bovengenoemde diensten kunnen worden verleend door het eigen personeel van de school. Vaak wordt echter geconstateerd dat de werklast naar derden gaat, waardoor de uitgaven van de school stijgen.

InformaticalokaalMedewerkers van de schoolinfrastructuur zoals, bureau, boeken, pennen, printers, servers, bewaker, enz. zijn nodig voor de uitvoering van het schoolbeheersysteem. De IT-medewerkers voeren de taak uit van het creëren van de toepassingssoftware, die vervolgens wordt overgedragen aan derden. Het onderhoud van de schooldatabase vereist voldoende kennis, inspanning en tijd. De rol van de IT-medewerkers is dus zeer cruciaal in de instelling.

De voordelen van software voor schoolbeheersystemen

* Vereenvoudigt het proces van het overbrengen van gegevens uit de verschillende bronnen van de school* Geeft de betrokken persoon overal ter wereld toegang tot de schooldatabase* Stelt de betrokken personen in staat rapporten op te stellen, documenten op te maken en gegevens correct op te slaan* Vermindert de kosten van de school* Verhoogt de efficiëntie van leraren personeelsleden en ouders* Geeft de schoolleiding gemakkelijk toegang tot informatie over de algehele activiteiten van de school* Verbetert de klantrelatie van de school, waardoor de toepassingen van het management worden verbeterd* Volledige informatie over elke leerling kan worden opgeslagen, waardoor toegang tot elke informatie kan worden getraceerd# Title Corrector – Another Sync product for schools, dat is Connexant’s unieke technologie die cloud back-up, synchronisatie, toegangsbeheer en real time informatie samenvoegt.

trage werking van het systeem coördinatie vertragingen kunnen optreden als gevolg van het gebrek aan synchronisatie tussen de toepassingen die gebruik maken van de documentbibliotheek systeemtoepassing. Via een softwareapplicatie voor documentbibliotheken kan informatie uit documenten en bestanden worden gesynchroniseerd met een gecentraliseerde informatieopslagplaats. Hierdoor kunnen geautoriseerde personen toegang krijgen tot documenten, zelfs wanneer zij zich buiten het gebouw van de bibliotheek bevinden. Door het onvermogen van werknemers om samen te werken wanneer zij zich niet op dezelfde plaats bevinden, vinden veel scholen dat het gebruik van de systemen een gebrek aan vrijheid predikt.

Schoolbibliotheken

Klassenmanagement – Deze toepassing wordt steeds meer erkend als de meest effectieve toepassing voor scholen om leerlingengegevens te beheren. Het is een must voor alle scholen om een systeem te hebben dat de gegevens van leerlingen goed beheert. Een doeltreffende oplossing laat leraren zich meer concentreren op het lesgeven door gebruik te maken van de geïntegreerde functies. Dit predikt transparantie binnen de school.

rekenmachines, verzenders, lezen/schrijven en andere werkactiviteiten kunnen niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van het schoolbeheersysteem.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.